ขายฝันของคนทำงาน

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขายฝัน Happiness R2R มาสิบปี หนึ่งทศวรรษพอดี
ตั้งใจจะปิดมิติทำงานในระบบไปเป็นอิสระทางกาย..."ลาออก"

ก็ได้ Idea. ..ฝันใหม่
"คน" HA + R2R + KM + LEAN มีความกลมกล่อมเนียนเป็นหนึ่งเดียว... เกิดความสุข

Define "ความสุข"...นับตั้งแต่ความสุขขั้นพื้นฐานจากการได้รับและได้ให้บริการทางด้านสุขภาพไปจนเกิดความสุขอันปราณีต...แม้ทุกข์จากกายแต่ใจสุขได้

เป็นความท้าทายของการทำงานที่มีคุณภาพ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
"ภาวนาได้ พัฒนาเป็น"

ตั้งเป้าขายฝันรอบนี้กี่ปีดี...?

จากโมเดล...ขายฝัน

สร้างคน...จากฐานคิด 4 ฐาน HA KM LEAN R2R ...แบบไม่แยกส่วน ...ทำจนเนียนจนเป็นพฤติกรรมและนิสัย ที่สุดเกิดเป็นหนึ่งเดียว...ทำจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต...

"คน"ทำมีความสุข...เมื่อเกิดความสุขก็จะสามารถผลิตกิจกรรมเพื่อผู้อื่นให้มีความสุขได้...

ความสุขเป็นสิ่งสะท้อนถึงความปลอดภัย ไม่บีบคั้น กดดันจากสภาวะใดๆ
แม้ป่วยก็สุขได้...

Patient Safety. ..ต้องไปให้ถึงในระดับมิติจิตวิญญาณ Spiritual. ..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (1)

ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะ

https://www.gotoknow.org/posts/585963