22-24 มกราคม 2558 เก็บของเตรียมตัวไปค่ายลูกเสือ

22-24 มกราคม 2558 เก็บของเตรียมตัวไปค่ายลูกเสือ

ในวันพฤหัสนี้ ก็จะได้เดินทางร่วมกับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 คือ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เเละช่วงชั้นที่ 3 คือ ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1-3 จะทำการเข้าค่ายพักเเรมที่ ค่ายลูกเสือบ้านหนองหล่ม

จังหวัดลำพูน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยทำการนั่งรถไฟจากเชียงใหม่

ไปลงสถานีบ้านหนองหล่มเเละเดินทางไกลไปถึงค่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายอภิเชษฐ์ ยิ่งยง...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)