13 กุมภาพันธ์ 2558 เตรียมส่งงาน

13 กุมภาพันธ์ 2558 เตรียมส่งงาน

ในวันนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องเก็บรายละเอียดของงานต่างๆ เพื่อทำการเข้า

เล่มเพื่อส่งทางมหาวิทยาลัยในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เทอมที่ 2 / 2558 ซึ่งกำลังจะผ่านพ้นไปในเดือนกุมภาพันธ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายอภิเชษฐ์ ยิ่งยง...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)