ขอบคุณ...?

ขอบคุณ....แม่ผู้ให้กำเนิดและอดทนเลี้ยงดูเราจนโต

ขอบคุณ....ครอบครัวที่สั่งสอนให้ผมรู้จักคำและคุณค่าของคำว่า "คน"

ขอบคุณ....การศึกษาที่ยกระดับความรู้ต่างๆรอบตัว

ขอบคุณ....เพื่อน ที่มีทั้งดีแล้วไม่ดี ทำให้เราเลือกที่จะคบคนมากขึ้น

ขอบคุณ....เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยให้อะไรหลายๆอย่างสะดวกสบาย

ขอบคุณ....บทเพลงที่คอยประโลมในทุกสถานการณ์ที่เราพอเจอมา

ขอบคุณ....อาจารย์ที่คอยสั่งสอนลูกศิษย์ อดทนสั่งสอนเราตลอดมา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดบันทึกของ ณัฐวุฒิ กลีบบัวความเห็น (2)

ขอบคุณคำสั้นๆแต่มีความหมายมากเลยนะคร่า

เขียนเมื่อ 

ยังไม่ครบเนาะ ;)...