ชญานนท์ ทัศนียพันธุ์


๋Junior Consultant (Project Management Office)
Atos IT Solutions and Services
Username
cynthusneyapan
สมาชิกเลขที่
199713
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information System)

ตำแหน่งปัจจุบัน

- Junior Consultant (Project Management Office), Atos IT Solutions and Services

- กรรมการฝ่ายกิจกรรมนักเรียนเก่า, สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Business Process Architect), งานนโยบายเเละพัฒนาคุณภาพ, สำนักงานคณบดี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

- กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ, สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- รักษาการหัวหน้างานสิทธิเด็ก, สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

- รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล คนที ๑

- ประธานเชียร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยมหิดล

- ประธานคณะทำงานปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา

- รองเลขาธิการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

- คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี