นี่คือหัว blog ที่ข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้น ซึ่งการจัดทำหัว blog ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ใช้โปรแกรม Photoshop cs ในการจัดทำหัว blog นี้ขึ้น โดยข้าพเจ้ามีวิธีทำดังนี้
1.สร้างกระดานวาดภาพขนาด 850px * 81px2.เลือกสีที่ต้องการใส่ลงไปในที่นี้ข้าพเจ้าเลือกสีออกโทนเขียวๆฟ้า ก็คือสี #06836D หลังจากนั้นก็ใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า Gradient tool แล้วทำการไล่เฉดสี

3.หลังจากนั้นก็เลือกภาพมาใส่ในที่นี้ก็เป็นภาพสมุดบันทึก แล้วก็ปรับขนาดโดยใช้คำสั่ง Edit--> Free transform ปรับขนาดตามที่เราต้องการ

4.ทำการใส่ต้วอักษร คลิกที่เครื่องมือ type tool (เครื่องมือที่มีสัญลักษณ์รูปตัว T ) แล้วก็ใส่ข้อความลงไป