ข่าวปัญหาการศึกษา(5) ครูไทย "ขาด... หรือ เกิน" ปัญหารอการแก้ไข - อาทิตยา

อาทิตยา
นับตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา คำกล่าวที่ว่า ครูเกิน ครูล้นงาน หรือเรียนครูแล้วไม่มีงานทำ คงต้องทบทวนและลบล้างให้หมดสิ้นไปจากความคิด เพราะสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กลับพบว่าครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขาดแคลน

---ที่มา---

http://www.rakbankerd.com/01_jam/thaiinfor/country_info/index.html?topic_id=2338&db_file

--รายละเอียด--

                นับตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา คำกล่าวที่ว่า ครูเกิน ครูล้นงาน หรือเรียนครูแล้วไม่มีงานทำ คงต้องทบทวนและลบล้างให้หมดสิ้นไปจากความคิด เพราะสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กลับพบว่าครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขาดแคลน ปัจจัยที่เป็นข้อเท็จจริงและส่งผลให้เกิดสภาวะขาดครูมีหลายประการ ได้แก่นโยบายควบคุมการผลิตครู การตัดอัตราครูเกษียณอายุราชการ และโครงการออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ การลดอัตราการรับครู ครูทำงานหลายฝ่าย และครูสอนไม่ตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เกิดสภาวะขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหาที่รอการแก้ไขอยู่ในขณะนี้

                       ข้อเท็จจริงที่ว่าครูขาดหรือเกินกันแน่นั้น จึงขอนำผลงานวิจัยจำนวน 2 ชิ้นมานำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นภาพการขาดแคลนครูในประเทศไทย ดังนี้

        เมื่อพิจารณาตามช่วงชั้น พบว่าจำนวนครูในระดับต่างๆ ดังนี้

กลุ่มประถมศึกษา ค่าเฉลี่ยของครูที่ขาดแคลน 1 ต่อโรงเรียน เท่ากับ 0.67

ช่วงชั้นที่ 1 เท่ากับ 0.58

ช่วงชั้นที่ 2 เท่ากับ 0.53

ช่วงชั้นที่ 3 เท่ากับ 0.52

ช่วงชั้นที่ 4 เท่ากับ 0.76

                  เมื่อพิจารณาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่าจำนวนครูที่ขาดแคลนมากที่สุดอยู่ในระดับช่วงชั้นที่ 4 ซึ่งเป็นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ค่าเฉลี่ย 2.05 และเป็นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ค่าเฉลี่ย 1.30

                  เมื่อพิจารณาตามภูมิและที่ตั้งของโรงเรียนแล้ว พบว่าจำนวนครูที่ขาดแคลนมากที่สุดคือครูในเขตอำเภอภาคเหนือ ครูนอกเขตอำเภอเมืองของ กทม. และปริมณฑล โดยมีค่าเฉลี่ย 0.79 และ 0.78 ตามลำดับ

                      ลักษณะการขาดแคลนครูที่พบมากที่สุด คือครูสอนต้องช่วยงานอื่นๆ ของโรงเรียน และไม่ได้สอนตามวิชาเอกที่ได้เรียนมา คิดเป็นร้อยละ 92.50-92.90 ของโรงเรียนทั้งหมด

                      ผลงานวิจัยทั้ง 2 ชิ้นนี้บ่งชี้ให้เห็นภาพกว้างของสภาวะขาดแคลนครูในประเทศไทย และเป็นข้อมูลสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจผลิตครูในอนาคต ผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการผลิตได้ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาทิตยา

คำสำคัญ (Tags)#artitaya#h.

หมายเลขบันทึก: 58572, เขียน: 11 Nov 2006 @ 00:35 (), แก้ไข: 02 May 2012 @ 15:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
น่ าตกใจนะคะกับจำนวนครูที่ขาดแคลน    ปัญหาที่รอการแก้ไขอย่างเร่งดวน  ของทุกเขตพื้นที่                                        
เขียนเมื่อ 

ก็เพราะการเป็นครูเดี๋ยวนี้ลำบาก ทำให้ไม่มีใครอยากเป็นไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ได้รับความเคารพเชื่อถือ แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว 

 

เขียนเมื่อ 
ขอให้มีการเปิดสอบบรรจุในปีหน้าเยอะ ๆ นะครับ เผื่อผมจะสอบติดบ้าง เหอ ๆ