เตรียมงานวันพ่อและวาดรูปวันพ่อ 2 (3/12/57)

วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้สอนนักเรียนชั้นป. 1/2 ซึ่งวันนี้ผมก็จะให้นักเรียนวาดรูปวันพ่อเหมือนกัน ก่อนเข้าห้องก็ให้นักเรียนเข้าแถวเพื่อความเรียบร้อย จากนั้นก็ให้นักเรียนเปิดคอม และถามนักเรียนว่าอาทิตย์นี้มีวันสำคัญอะไรเอ่ย นักเรียนก็ตอบวันพ่อ จากนั้นก็บอกนักเรียนว่าจะให้วาดรูปพ่อของฉัน แล้วก็เริ่มสอนให้นักเรียนวาดตามทีละขั้นตอนในส่วนของวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ม.1 สอนเรื่องแนวทางในการประกอบอาชีพ มีสารสำคัญ ดังนี้ อาชีพมีมากมายหลายอาชีพ ถ้าเรามีอาชีพที่เราสนใจ เราควรศึกษาแนวทางในการประกอบอาชีพนั้นๆ ไว้ เช่น การเรียนว่าต้องเรียนสายอะไร การทำเกรดและคะแนนเพื่อให้สอบเข้าสถานศึกษาที่ตั้งใจ การศึกษางานแต่ละอย่างว่าทำงานเกี่ยวกับอะไร เราถนัดหรือไม่

และวันนี้หลังเลิกเรียนทางโรงเรียนก็ได้จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมวันพ่อ สถานที่ใช้เวทีที่โรงอาหาร จัดทำป้ายและติดผลงานของนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)