วันนี้ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2549 อบรมครูโดยเป็นผู้ช่วยท่านรองศาสตราจารย์ ดร .พวงเพ็ญ อินทรประวัติอบรมครูมัธยมศึกษาเรื่องการอ่านภาษอังกฤษ ไม่ค่อยมีเวลามาเขียนบันทึกเลยครับ แต่เพื่อไม่ให้บางท่านคอยอย่างเสียเทียวเลยจึงเอา websitesสอนคำศัพท์(Vocabulary) Hedgie’s Alphabet มาให้ทดลองดู ดูรูปภาพแล้วเลือกคำศัพท์นะครับ เช่น รูปกวางจะต้องเลือก reindeer รูประนาดต้องเลือกxylophoneลองเล่นดูที่ http://www.janbrett.com/games/hedgies_alphabet_game/intro.html  

 ถ้าสนใจกิจกรรมอื่นอาจเลือกhttp://www.janbrett.com

   

     ผลเป็นอย่างไร บอกบ้างนะครับ ขอกลับไปทำงานต่อก่อน วันต่อไปจะเอารูปการอบรมครูมาให้ดูครับ  

   

  ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร . พวงเพ็ญ อินทรประวัติ ที่แนะนำ แนะนำwebsites สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ