บันทึก การฝึกซ้อมการแสดง (26/1/58)


กิจกรรม การฝึกซ้อมการแสดงเป็นงานกิจกรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยม ส่วนมากนักเรียนจะมาซ้อมกันในช่วงที่มีเวลาว่างอย่างตอนพักเที่ยงและตอนเย็น ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมไปถึงการกล้าแสดงออก ให้นักเรียนหันมาสนใจกิจกรรมที่ตนเองชอบและสนใจ ส่งเสริมการค้นหาในสิ่งที่ตนเองชอบและถนัดเพื่อต่อยอดไปถึงการเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)