บันทึก การสอนการใช้โปรแกรม PK สำหรับครูใหม่ (24/1/58)


การสอนการใช้โปรแกรม PK สำหรับครูใหม่ เป็นการสอนร่วมกับฝ่ายนวัตกรรม ที่จัดขึ้นเพื่อสอนครูใหม่ในการทำคะแนน PK จะใช้เวลาในช่วงเย็นหลังจากเลิกทำการเรียนการสอน ตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็น ถึง 6 โมงเย็นโดยประมาณ โดยเนื้อจะเน้นในเรื่องของการสอนโปรแกรม PK ซึ่งเป็นโปรมแกรมที่ใช้ทำคะแนน เช่น การคิดคะแนน การกรอกคะแนนให้เด็กนักเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)