บันทึก การจัดประกวดสื่อการเรียน Animation (14/1/58)

การจัดประกวดสื่อการเรียน Animation เป็นโครงการที่ตัวดิฉันเองได้จัดทำขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านการสร้าง เรื่องราวจากการ์ตูน Animation ได้ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงของรางวัล ทั้งนี้ยังช่วยให้เด็กนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ตนเองถนัดและสนใจ อาจจะนำผลงานไปต่อยอดให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคตได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)