บันทึก งานสรุปสถิติการเข้าใช้บริการห้องนวัตกรรม (21/1/58)

งานสรุปสถิติการเข้าใช้บริการห้องนวัตกรรม ในการสรุปสถิติการเข้าใช้บริการห้องนวัตกรรมจะสรุปเป็นเดือนว่าในเดือนนี้ นักเรียนเข้ามาใช้บริการในห้องนวัตกรรมกี่คน โดยจะแยกเป็นระดับชั้นว่าแต่ละระดับชั้นมีนักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องนวัตกรรมกี่คนในของแต่ละเดือน จะได้ง่ายต่อการสรุปประจำปี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)