บันทึก การสอนเสริมเด็กนักเรียนที่ขาดเรียน (23/1/58)

การสอนเสริมเด็กนักเรียนที่ขาดเรียน จะสอนเสริมในช่วงเย็นหลังคาบเรียนที่ 7 จะนำเนื้อหาที่เด็กนักเรียนไม่ได้เข้าเรียนในคาบนั้นมาให้ทบทวน อธิบายสิ่งที่สอนไปแล้วให้เด็กทบทวนตามเนื้อหา การสอนเสริมนี้ก็เพื่อให้เด็กได้เรียนทันเพื่อนร่วมชั้น เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ให้เด็ก ในการสอนเสริมแต่ละวันจะใช้เวลาเพียง 15 นาท เป็นการสอนแบสรุปเนื้อหาและอธิบายให้เข้าใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)