ชีวิตที่พอเพียง : ๒๓๔๓. อันตรายของกัญชา


นิตยสาร Time ฉบับวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ลงเรื่อง Pot's Candy Crisis บอกผลข้างเคียงของการให้กัญชาถูกกฎหมาย

ผมเคยลงบันทึกเรื่องกัญชาเป็นยาไว้ ที่นี่ และเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชาไว้ ที่นี่

ในการประชุมคณะทำงานของรัฐมนตรีสาธารณสุขเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผมได้เรียนที่ประชุมว่า น่าจะหาทางทำให้กัญชาถูกกฎหมาย สำหรับการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตที่มีความเจ็บปวด และเรียนท่านที่ปรึกษาอาวุโส ของรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านหนึ่งคือ ศ. ดร. แสวง บุญเฉลิมวิภาสว่าผมไม่ได้พูดเล่น อยากให้เรื่องนี้เป็นจริง แต่จะต้องหาทางป้องกันการใช้อย่างไม่ถูกต้อง

ศ. ดร. แสวง มาบอกผมในภายหลังว่า ท่านกำลังดำเนินการเรื่องนี้ เมื่อผมอ่านพบเรื่องการทำ ผลิตภัณฑ์กัญชาเป็นลูกกวาด และมีเด็กกินเข้าไป เกิดอาการโคม่า ตามบทความใน ไทม์ และมีเรื่องราวใน สหรัฐอเมริกา ที่ฝ่ายกฎหมายของบ้านเมืองจะต้องหาทางจัดการการค้ากัญชาที่เป็นอันตรายต่อสังคม ตามข่าวนี้ และน่าจะมีเรื่องราวอีกมากให้ค้นได้ ว่ามีการใช้ช่องทางที่กัญชาถูกกฎหมาย ในสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ใช้ได้ ทั้งทางการแพทย์ และเพื่อหย่อนใจ (recreational) เกิดผลเสียต่อสังคมอย่างไร ควรมีกติกา หรือกฎหมาย ป้องกันผลร้ายอย่างไร

การนำกัญชาไปทำเป็นลูกกวาด มันบอกโต้งๆ อยู่แล้วว่า ผู้ผลิตมีเจตนามอมเมาเด็ก ให้เด็กเสพกัญชา ในนามของลูกกวาด ผมคิดว่านี่คืออาชญากรรม ต้องกำหนดให้ผิดกฎหมาย ผลิตภัณฑ์กัญชาต้องอยู่ในรูปที่ เตือนสติให้เสพอย่างระมัดระวัง ไม่ใช่ล่อหลอกให้คนทั่วไปเข้าไปเสพวิจารณ์ พานิช

๒๘ ธ.ค. ๕๗


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

ทุนสามานย์ จะหาช่องว่างในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เสมอครับ