บันทึก การแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ (12/1/58)


การแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ ในการจัดทำแผนการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษา เมื่อส่งแผนการสอนให้ฝ่ายนวัตกรรมแล้ว หัวหน้าฝ่ายได้คอมเม้นให้แก้ไขในหลายด้าน ต้องปรับจุดประสงค์จากแผนย่อยให้ตรงกับแผนหลัก ตรวจสอบการประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ รวมไปถึงการแก้คำผิด การใช้ภาษาและการใช้ศัพท์ทางเทคโนโลยีให้ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกการทำงานให้รอบคอบมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)