สาเหตุ 7 ประการที่ทำให้การอบรมไม่ได้ผล

สาเหตุ 7 ประการที่ทำให้การอบรมไม่ได้ผล

จากที่ผมได้โพสต์ข้อความไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า เหตุใดที่ทำให้การอบรมที่เราจัดกันไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพฯหรือต่างจังหวัด ไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมสัมมนาแล้วทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิม หรือดีขึ้นก็แค่ไฟไหม้ฟาง ที่แย่ที่สุดคือนอกจากไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วสถานการณ์ยังแย่กว่าเดิมอีก และที่ผมได้บอกไปว่าจะลงสัปดาห์ละหนึ่งสาเหตุนั้น ผมขอเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย คือ บอกรวดเดียว 7 สาเหตุเลยครับ มาลองดูกันครับว่าถ้าองค์กรเราอบรมไปแล้วไม่ได้ผลมาจากสาเหตุใดบ้าง

1. รายละเอียดหลักสูตรไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดอบรม
หลายองค์กรมักจะใช้การอบรมสัมมนามาจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร ด้วยความหวังว่าระยะเวลาเพียง 2-3 วันจะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปได้ด้วยตัวของมันเอง ก็เลยร่างรายละเอียดหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ แต่รายละเอียดหลักสูตรนั้น อาจจะไม่ได้มาจากการวิเคราะห์ปัญหาขององค์กร จึงร่างขึ้นตามหลักการที่อ่านแล้วเป็นวิชาการ ดูดีให้ผ่านการอนุมัติ รายละเอียดหลักสูตรที่เหมาะสมนั้น ควรจะเป็นหลักสูตรที่ร่างขึ้นบนพื้นฐานของปัญหาหรือความต้องการในการพัฒนาที่เหมาะสมกับภารกิจและวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรครับ

2. ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง
การจัดอบรมในบางหลักสูตรที่ผมพบนั้น กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงไม่สามารถเข้าร่วมได้เพราะติดภารกิจ จึงส่งตัวแทนเข้าร่วม และตัวแทนนั้นก็ไม่สามารถนำไปถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงทราบได้ครบถ้วน หรือจากประสบการณ์ที่ผมพบนั้น เราต้องการพาบุคลากรในระดับปฏิบัติการไปอบรมที่ต่างจังหวัด กลับกลายเป็นว่าผู้บริหารอยากไปซะเอง ก็เลยแย่งสิทธิ์จากลูกน้องของตัวเอง แล้วตัวเองก็ไปตีกอล์ฟ การระบุกลุ่มเป้าหมายควรจะระบุให้ชัดเจน ว่าตำแหน่งใด ระดับใด มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการอบรม หรือเคยผ่านการอบรมหลักสูตรใดมาก่อนในกรณีที่เป็นหลักสูตร advance

3. หัวข้อการอบรมไม่ตรงกับความต้องการ
เคยสงสัยมั้ยครับว่า เหตุใดนักเรียนจึงไม่ตั้งใจเรียน นั่นอาจจะเป็นเพราะว่านักเรียนเหล่านั้นไม่รู้ว่าจะเอาสิ่งที่เรียนนี้ไปใช้ทำอะไร นอกจากใช้ตอบข้อสอบปลายภาค การอบรมก็เช่นกันครับ หากมีหัวข้อที่ไม่ตรงกับความต้องการนำไปใช้จริง เค้าก็ไม่ตั้งใจฟังหรอกครับ ผมเคยได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้กับนิสิตที่ทำหน้าที่ในสโมสรนิสิตของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เค้าให้ผมรับผิดชอบ 2 หัวข้อ คือ การทำงานเป็นทีม ปรากฏว่านั่งหลับกันเป็นแถวแม้จะมีกิจกรรมมากมายก็ตาม แต่หัวข้อที่ 2 กลับตั้งใจฟัง ตั้งใจฝึกกันเต็มที่ คือ "เทคนิคการนำเสนอโครงการ (นำเสนอโครงการอย่างไรให้ได้เงิน)" เพราะเค้ารู้ว่าได้นำไปใช้จริงแน่ ๆ

4. กระบวนการจัดอบรม
ผมกำลังหมายรวมไปถึงการกำหนดระยะเวลา วิธีการจัดที่ไม่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาหรือความต้องการ เช่น ต้องการให้จัดอบรมเรื่อง "เทคนิคการนำเสนอ" โดยกลุ่มเป้าหมายไม่มีทักษะมาก่อนเลย ต้องการให้สามารถนำเสนอได้เป็น แต่ให้เวลาเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น ไม่มีทางเป็นได้หรอกครับ หรือวิธีการที่เน้นการบรรยายให้นั่งฟังเพียงอย่างเดียว ก็ไม่สามารถทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเข้าใจขึ้นมาได้

5. ไม่มีการติดตามหลังการอบรม
เมื่อสิ้นสุดการอบรม ทุกคนจะได้ประเมินผลการจัดอบรม ประเมินวิทยากร แต่ไม่มีการจัดกระบวนการติดตามว่า ภายหลังสิ้นสุดการอบรมแล้ว มีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่? มีการนำข้อมูลที่ได้จากวิทยากรมาปฏิบัติหรือไม่? และส่งผลอย่างไรต่อองค์กรบ้าง บางแห่งทำเพียงแค่การทำ Pre-test, Post-test ก็แค่นั้น หรือมีการติดตามแต่ไม่ต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรคิดว่าไม่ติดตามกันอย่างจริงจัง จึงกลับไปปฏิบัติตัวเช่นเดิมโดยไม่สนใจการนำข้อมูลที่ได้รับจากการอบรมมาปฏิบัติจริง

6. มองการอบรมเป็นประเพณีท่องเที่ยวประจำปี
เวลามีคนมาบอกว่า เราจะไปอบรมต่างจังหวัด คุณคิดถึงอะไร ส่วนมากจะคิดถึงว่าจะซื้อของฝากอะไร จะไปเที่ยวไหน ไม่ค่อยมีใครคิดว่าจะได้ความรู้อะไรใหม่ ๆ มาทำงานดี บางแห่งจัดกันทุกปีด้วยหัวข้อเดิม ๆ เช่น Team Building ผ่านไป 10 ปี จัดกันทุกปี ปีไหนไม่จัดมีงอน

7. ไม่มีเวทีให้เล่น
อบรมภาษาอังกฤษมาแทบตาย แต่เวลาทำงานเจอแต่ชาวลาว ซึ่งพูดภาษาไทยก็รู้เรื่อง อบรมคอมพิวเตอร์มาแทบรากเลือด แต่ที่ทำงานมีแต่เครื่องพิมพ์ดีด อบรมการเป็นวิทยากรมาเป็นปี ไม่มีงานอบรมให้ทำหน้าที่วิทยากรเลย ทำให้การอบรมที่ผ่านมาไร้ประโยชน์ ไม่ได้ฝึกฝน ไม่ได้ใช้นานๆ การอบรมก็ไม่เป็นผลล่ะครับ

Implement for Big Change.
ปฏิบัติเพื่อพลิกโฉม

--------------------------------------------------------------------

การอบรมไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาทุกเรื่องนะครับ ลองวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาดูว่าเราควรจะใช้วิธีใดมาจัดการ อาจจะไม่ใช่การอบรมก็ได้ อบรมอาจจะเป็นแค่องค์ประกอบเล็ก ๆ แค่นั้นเอง เช่นเดียวกัน หากต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถ การอบรมก็ไม่ใช่วิธีหลักทั้งหมด แต่ต้องอาศัยวิธีการพัฒนาอื่น ๆ ประกอบกันด้วยจึงจะได้ผลมากขึ้น หากต้องการแนวทางการพัฒนาบุคลากรหรือการพัฒนาองค์กร มาคุยกับเราสิครับ www.facebook.com/hrodconsulting หรือ 08-1833-6328

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อ.กฤติพงศ์ เดชส่งจรัสความเห็น (0)