บันทึก กิจกรรมงานทำบุญทอดผ้าป่า ประจำปี 2557 (30/12/57)


กิจกรรม งานทำบุญทอดผ้าป่า ประจำปี 2557 งานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่โรงเรียน เป็นงานทอดผ้าป่าที่ว่าด้วยจิตศรัทธา ของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรภาย ในโรงเรียน เป็นงานทอดผ้าป่าประจำปี มีการแห่ผ้าป่าภายในบริเวรรอบโรงเรียนให้ชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อให้ได้บุญกุศลร่วมกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)