บันทึก ช่วยครูพี่เลี้ยงกรอกคะแนนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (26/12/58)

ช่วยครูพี่เลี้ยงกรอกคะแนนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นงานช่วยที่นอกเหนือจากการสอน คือการช่วยครูพี่เลี้ยงกรอกคะแนนเก็บของนักเรียนลงในสมุดบันทึกคะแนน ในแต่ละช่องจะเก็บคะแนนนักเรียนตลอดภาคเรียนนี้ เพื่อใช้เป็นคะแนนส่วนหนึ่งใน การตัดเกรด ต้องกรอกทั้งหมด 4 ห้อง จะต้องมีสมาธิ และทำให้ผิดพลาดน้อยที่สุดเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานของครูพี่เลี้ยง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)