บันทึก กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (9/1/58)


วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ภายในงานมีการแสดงของคุณครู ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเด็กนักเรียนเป็นอย่างมากเพราะเด็กไม่เคยเห็นครูในอริยบถแบบนี้ นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่นทางด้านกิจกรรมต่าง ๆ เกมและนันทนาการมากมายที่แบ่งตามจุดตามฐาน มีการแจกขนมและของรางวัลมากมายให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นตอบคำถามหรือเล่นเกม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)