บันทึก การเข้าสอนแทนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย (13/1/58)

การเข้าสอนแทนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย เป็นเรื่องยากมากที่ได้มาสอนแทน ในวิชาคอมพิวเตอร์ให้เด็กในระดับปฐมวัย เพราะเด็กในวัยนี้ต้องใช้การเร้าความสนใจเป็นอย่างมาก เด็กไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียน ส่วนมากเมื่อเห็นคอมพิวเตอร์จะคิดถึงแต่เกมอย่างเดียว ดังนั้นต้องควบคุมให้อยู่ และต้องอธิบายซ้ำ ๆ นับได้ว่าป็นประสบการณ์ที่ท้าทายอีกหนึ่งประสบการณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)