บันทึก วันครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (16/1/58)

วันครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 16 มกราคมของทุกปี ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดพิธีในวันครูทุกปี มีพิธีการทางศาสนา ร่วมร้องเพลงไหว้ครูเพื่อเป็นการน้อมเคารพและระลึกถึงครูผู้สร้างคน ครูผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติ นอกจากนี้ภายในงานได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี งานนี้จัดขึ้นทุกปีเพื่อน้อมรำลึกพระคุณที่ 3 คือพระคุณของครู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)