สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๐๙)

"รุ่งอรุณ หมุนมา ฟ้าวันใหม่

รุ่งอรุณ แจ่มใส ใจหรรษา

รุ่งอรุณ หมุนตาม ยามทิวา

รุ่งอรุณ เบิกฟ้า ผ่านราตรี

รุ่งอรุณ แห่งสุข ทุกข์ห่างไกล

รุ่งอรุณ สดใส ใจสุขศรี

รุ่งอรุณ บุญสร้าง ทางชีวี

รุ่งอรุณ วันนี้ มีค่างาม"

Morning exercise 17/1/58

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)