สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๐๘)

"ครูคือผู้ สรรค์สร้าง ทางชีวิต

ครูคือผู้ อบรมศิษย์ คิดศึกษา

ครูคือผู้ บ่มเพาะศิษย์ คิดพัฒนา

ครูคือผู้ นำคุณค่า พัฒนาคน

ขอบูชา คุณครู ผู้ยิ่งใหญ่

ขอบูชา ครูผู้ให้ ได้ฝึกฝน

ขอบูชา ตราตรึงไว้ ในกมล

ขอบูชา ครูทุกคน ด้วยดวงใจ"

16/1/58 วันครู

มหกรรมรวมพลคน To Be Number One 2015

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)