สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๐๗)

"เพื่อน มากมายรายล้อมน้อมนำให้

กิน กันไปไม่ลังเลจนเฉไฉ

หา มาได้ให้เก็บออมถนอมไว้

ง่าย เพียงใดใช่สัญญามาสัมพันธ์

เพื่อน ไม่มากหากรักกันแบ่งปันให้

ตาย จากไปไม่จืดจางห่างเหหัน

หา เจอแล้วแคล้วไปไม่คลาดกัน

ยาก จะผันปันใจไม่มีลืม"

Evening exercise 19/1/58

สวนสาธารณะเพชบุระ เมืองเพชรบูรณ์

"เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)