* aquaponics การเกษตรวิถีประมง: การปลูกผักร่วมกับเลี้ยงปลา

tny
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เกษตรอินทรีย์ - Organic Agriculture เป็น TREND ยอดนิยมสำหรับผู้รักษาสุขภาพในปัจจุบัน

ความเข้าใจผิด ประการหนึ่งที่พบบ่อยๆ คือ การเข้าใจว่า การปลูกพืชไม่ใช้ดิน (hydroponics) จัดเป็นเกษตรอินทรีย์

แต่ Aquaponics นับว่าเป็นเกษตรอินทรีย์โดยสมบูรณ์

เคยได้ยิน ได้ฟัง ได้ชม ผ่านหู ผ่านตา ผ่านทางสื่อต่างๆ มาบ้าง

แต่เพิ่งจะได้สัมผัส ในงานเจียไต๋ แฟร์ 2015 เดือนมกราคมที่ผ่านมา
การบรรยายหลักการ โดย รศ. ดร. กมล เลิศรัตน์เห็นแล้วคันไม้คันมืออยากจะลองปลูกซักชุด

แต่คิดว่า ระบบนี้ยังใหญ่ไปสำหรับสังคมกรุง

น่าสนใจต่อยอดให้นักเรียนไปทำโครงงานต่อนะครับเนี่ย

#นี่มันสะเต็มชัดๆ

#STEMeducation

#STEMproject

#STEM+agricultural
</span>


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน * เก็บเรื่องราวเอามาสร้างแรงบันดาลใจในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณ..ที่นำมาเผยแพร่...

เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยม ...ขอบคุณครับ

-สวัสดีครับ

-ผักงามมากๆ ครับ

-"ความเข้าใจผิด ประการหนึ่งที่พบบ่อยๆ คือ การเข้าใจว่า การปลูกพืชไม่ใช้ดิน (hydroponics) จัดเป็นเกษตรอินทรีย์

แต่ Aquaponics นับว่าเป็นเกษตรอินทรีย์โดยสมบูรณ์

….. อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/584789

"

-ขอบคุณครับ