สัปดาห์ที่ 2 (14-11-57) <มหกรรมโคมลอยบ้านหนองโค้ง>

วันนี้ทางหมู่บ้านหนองโค้งได้จัดงานโคมลอยบ้านหนองโค้งขึ้น ซึ่งงานจะมีตั้งแต่วันที่ 14-16 พฤศจิกายน บรรยากาศในงานจะมีร้านค้าต่าง ๆ มากมาย งานวัด ชิงช้าสรรค์ ปาโป่ง ทำให้ผมนึกถึงวัยเด็กของตัวเองขึ้นมาทันที เพราะผมเป็นคนชอบเที่ยวงานวัดอยู่แล้ว ซึ่งผู้คนที่มาร่วมงานต่างมากมาย มีการเดินขบวนของหมู่บ้านต่าง ๆ ซึ่งทางโรงเรียนบ้านหนองโค้งได้นำนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมในการรำเปิดพิธี ซึ่งต่างได้รับเสียงชื่นชม เสียงตบมือ อีกทั้งยังมีการปล่อยโคมจำนวน 500 กว่าลูกซึ่งโคม ที่แจกฟรี ให้กับผู้คนในบริเวณนั้นปล่อย ซึ่งสถานที่ปล่อยในสนามของโรงเรียนบ้านหนองโค้งที่จุดปล่อยโคม ผู้คนให้ความสนใจกับกิจกรรมการปล่อยโคมเป็นอย่างมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายชวกร ไชยสิทธิ์ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)