• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

มงคล 38 ประการ

  มงคล ธรรมะ  
มงคล 38 ประการ

   มงคล คือเหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้พึงปฏิบัติ นำมาจากบทมงคลสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาเทวดาที่ถามว่า คุณธรรมอันใดที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญหรือมี "มงคลชีวิต" ซึ่งมี ๓๘ ประการได้แก่

 
 
 
  
 
 
 
 
แหล่งอ้างอิงhttp://www.dhammathai.org/treatment/poem/poem00.php 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): ธรรมะ ความสุข มงคล 
  หมายเลขบันทึก: 58470
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 5
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (5)

สัพพะทานัง ธรรมทานัง ชินาติ 

การให้ทานธรรมชนะการให้ทั้งปวง

ขออนุโมทนา และขอบคุณครับ

  • ขอทำข้อที่ 38 ก่อนครับ
  • ยิ้ม ยิ้ม

สอบเรื่องนี่ น่าเบื่อ

เจริญพร โยมกานดา

ชาวพุทธส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจปฏิบัติตามกัน ดังที่พระพุทธเจ้าทรงบอกว่า การบูชาด้วยการปฏิบัติตามดีกว่าการบูชาด้วยสิ่งของ

เจริญพร