สรุปผลจากการมาร่วมงาน UKM-8  ที่มน.  พบว่าการจัดงานของมน.ประสบความสำเร็จและได้รับคำชมเชยอย่างมาก  ยังแซวกับดร.วิบูลย์ว่า  อย่าทำดีมากนักเพราะจะกดดัน มข.  เท่าที่สังเกตดู มน. มีการเตรียมงานและทีมงานอย่างดี  ผู้จัดมีประสบการณ์และภาวะผู้นำสูง  ทำให้งานและสาระที่ได้จากงานมีคุณค่าและสร้างความประทับใจ  ในส่วนของมข.ที่จะรับ UKM-9 นั้น  ต้องเรียนรู้จากมน.และเตรียมการให้ดีเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสารัตถะ  ขอขอบคุณเจ้าภาพ  และทีม UKM จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีการพัฒนาตนเองและยกระดับขีดความสามารถขึ้นอย่างมาก  พบกันใหม่ที่มข.