วันนี้สิ่งที่ผมได้ทำช่วงเช้าคือการเริ่มต้นทำบอร์ดทั่วๆตึกกรมอนามัยตามที่พี่ที่ฝึกงานได้มอบหมายไว้เริ่มจากการวัดขนาดบอร์ดบริเวณหน้าลิฟต์และข้างในลิฟต์หลังจากนั้นผมก็ได้ตัดกระดาษสีที่ประกอบด้วยสีน้ำเงิน เขียว ฟ้าส่วนข้อความในบอร์ดประชาสัมพันธ์คือกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีในส่วนของข้อความจะเป็นสติ๊กเกอร์สีขาวซึ่งก็ได้ออกแบบและตัดในช่วงเช้าเช่นกันส่วนครึ่งวันหลังผมก็ได้ลากิจเนื่องจากต้องมาทำธุระที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและต้องทำธุระให้ที่บ้านด้วยครับ