คุณเอื้อ....ผู้อารี

วันนี้ ตอนเช้า แวะไปหาพี่จุด ตั้งใจนำ CoP ชมรมผู้ไร้กล่องเสียง ไปส่ง  ลังเลอยู่เหมือนกันว่าที่เขียนไปจะถูกหรือเปล่า พี่จุดคุยเรื่องเป้าของชมรม ตอบไม่ค่อยถูกเหมือนกันแต่เป็นเป้าที่หวังไว้แค่คุ้มกับงบประมาณที่ลงทุนไปในแต่ละปีเท่านั้น ยังไม่ได้วางแผนไว้ชัดเจนนัก เนื่องจากเพียงคนหนึ่งที่ทำงานก็แค่เต็มที่และเต็มความสามารถเท่านั้น ปัญหาที่อยู่ในใจยังคงมีอยู่ ฟังพี่จุดพูดก็เห็นด้วยว่าเราควรจะตั้งเป้าให้ชัดเจน และค้นหาปัญหาว่ามีอะไรบ้าง ทำไมไม่เป็นไปตามที่วางไว้ อยากจะหาคนมาช่วยๆกันทำ มาช่วยกันปะติดปะต่อให้เป็นรูปร่าง ในเมื่อเรามีสิ่งที่ดีและเป็นจุดเด่นอยู่แล้ว บางครั้งกำลังใจเล็กๆก็มาเองโดยที่เราไม่ต้องไปเสาะแสวงหา กลับมาก็เลยจุดประกายที่จะเขียนบันทึกขึ้นมาถึงคุณเอื้อผู้อารี.... พี่จุด