ปัญหาที่พบและปวดหวัสำหรับครู...บางคนก็คือเด็กในชั้นของตัวเองอ่านหนังสือไม่ค่อยจะออกและเขียนไม่ค่อยจะถูก