ในวันที่พฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2549 ในตอนเที่ยงเป็นการแจ้งเรื่องประชุมสำนักงานแบบ Online ไม่ใช้กระดาษ ตอนบ่ายโมงถึงบ่าย 2 โมง เป็นการกำหนดเรื่อง โจทย์วิจัยสถาบัน มีอาจารย์มา 2  ท่าน คือ ผศ.ดร.อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย อ.โอปอร์ วีรพันธุ์ ผมมีโอกาสเข้าร่วมงาน เลยมีภาพบรรยากาศมีฝากเช่นเคยครับ

 

 ภาพบรรยากาศภายในงาน

 

 ผศ.ดร.อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย เป็นพี่เลี้ยงของงานธุรการ 

 

อ.โอปอร์ วีรพันธุ์ เป็นพี่เลี้ยงของงานห้องปฎิบัติการ