เมื่อวันที่2-9พย.49 ที่ผ่านมา ได้เล่นเกมส์การวางแผนกลยุทธ์ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกที่มีผลต่อยอดขายหมวกวิเศษและเรือบด การศึกษาสถานการณ์ในพื้นที่ตลาด/อำนาจซื้อ/เป้าหมาย  การจัดทำแผนและดำเนินงานผลิต/ราคาจำหน่าย/สถานที่ตลาด/การจัดการ พบว่าเราให้ความสำคัญของมาตรฐานสินค้าและปริมาณ(พับหมวก12-15ชิ้น/นาที) การเจรจาต่อรอง  กับอำนาจซื้อลูกค้า(หนุ่มอปท) ทั้งประชาสัมพันธ์/การดูแลอำนวยความสะดวกลูกค้า/ความพึงพอใจลูกค้า ที่ต้องศึกษาข้อมูลลูกค้าทั้งบุคลิกภาพ/ความต้องการเช่นอยากได้เรือบดไม่จำกัดเพื่อไปช่วยนำท่วม ในขณะที่ต้องการได้หมวกวิเศษที่มีมาตรฐานและใช้ประโยชน์เต็มที่สวยงามด้วย  ผลปรากฎว่าลูกค้าต่อรองราคาหมวกที่ไม่ได้มาตรฐานและขอซื้อเรือทั้งหมด ต้องแข่งขันกันขายระหว่างอีก3กลุ่มที่เล่นเกมส์เหมือนกัน  ประเมินผลแล้วพบว่าขายหมวกขาดทุน150ล้านแต่ขายเรือกำไร300ล้านใช้เวลาในการเรียนสั้น เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง