อำนาจรัฐกับธุรกิจส่งออก

  ติดต่อ

  อำนาจรัฐที่เข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจส่งออก   

     อำนาจรัฐที่เข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจส่งออก  คือ  การจัดตังองค์กรธุรกิจไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม  เราต้องไปจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์  และต้องไปยื่นขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  เพื่อนำมาเสียภาษีต่าง ๆ  เช่น  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  และภาษีเงินได้นิติบุคคล  ที่กรมสรรพากร  ส่วนภาษีนำเข้า-ส่งออก  ต้องเสียที่กรมศุลกากร  ส่วนหน้าที่ขององค์กรที่จะต้องรับผิดชอบต่อพนักงาน คือ  การนำส่งเงินเข้ากองทุนเงินทดแทน และประกันสังคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน My Place

หมายเลขบันทึก: 58456, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:18:25+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ธุรกิจส่งออก#vs#อำนาจรัฐ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)