GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

องค์กรธุรกิจที่เหมาะกับธุรกิจส่งออก

องค์กรธุรกิจที่เหมาะกับธุรกิจส่งออกของทิพาพร เนียมแตง

     ในการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ  ที่คิดว่าเหมาะกับธุรกิจส่งออกคือ  การจัดตั้งองค์กรในรูปแบบ  บริษัทจำกัด  เพราะว่ามีผู้ถือหุ้นเกิน 7 คนแต่ไม่ถึง 15 คน  ดังนั้นจะตั้งในรูปแบบ  บริษัทมหาชน  ไม่ได้

     และการจัดตั้งองค์กรในรูปแบบ  บริษัทจำกัด  ข้าพเจ้าก็ว่าดีแล้ว เพราะมีการแบ่งลักษณะหน้าที่ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 58462
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)