กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคนใหม่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศ. นพ. ประเวศ วะสี เป็นประธาน ได้รายงานผลการสรรหาอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดล มีผลให้สภามีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง ศ. (คลินิก) นพ. อุดม คชินทร เป็นอธิการบดี

การสรรหาครั้งนี้เต็มไปด้วยความงดงาม การเรียนรู้ และวุฒิภาวะ คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย ศ. นพ. ประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน กรรมการอีก ๙ ท่านประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่าน คือ ศ. พญ. ชนิกา ตู้จินดา และ ดร. โชค บูลกุล, กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร ๒ ท่าน คือ รศ. ดร. สุกรี เจริญสุข และ รศ. ดร. กัมปนาท ภักดีกุล, กรรมการสภาจากคณาจารย์ ๒ ท่าน ได้แก่ รศ. นพ. วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ และ รศ. นพ. สาธิต โหตระกิตย์, กรรมการสภาจากผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน ๑ ท่าน คือ ดร. สถาพร สาธุการ, กรรมการสภาจากนายกสมาคมศิษย์เก่า คือ ศ. คลินิกพิเศษ นพ. เสรี ตู้จินดา, และกรรมการสภาจากประธานสภาคณาจารย์ คือ ศ. คลินิก นพ. วิรุณ บุญนุช

ศ. นพ. ประเวศ วะสี รายงานว่า คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยการสรรหา อธิการบดี โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ (๑) ความถูกต้อง ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประเพณีปฏิบัติ (๒) ความงาม ความเรียบร้อย เคารพให้เกียรติทุกคนที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการเอาไปแพร่ข่าว ให้รู้เรื่องก่อนรายงานสภาฯ (๓) รักษาความสามัคคี

ได้เปิดให้เสนอชื่อจากหน่วยงานต่างๆ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ ๑๓ ชื่อ ๑ ชื่อเป็นกรรมการสรรหา ซึ่งไม่มีสิทธิ์ จึงเหลือ ๑๒ ชื่อ ส่วนใหญ่ได้รับการเสนอในความถี่เพียง ๑ - ๒ ครั้ง มีชื่อเดียวที่ได้รับ การเสนอชื่อในความถี่ที่สูงมาก คณะกรรมการใช้วิธี inclusive ทาบทามทุกชื่อโดยโทรศัพท์ทาบทาม ให้มาสนทนา มีผู้ตอบรับ ๒ ท่าน

ใช้วิธีการเชิญมาแลกเปลี่ยนความคิดในแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย แล้วให้เวลา ๑ เดือนไปเตรียมตัวมาเสนอแผนการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ถึง ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ แล้วมานำเสนอและคุยกับคณะกรรมการสรรหาโดยใช้เวลาเต็มที่ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ท่านหนึ่งในช่วงเช้า อีกท่านหนึ่งในช่วงบ่าย

คณะกรรมการประชุมกันครั้งสุดท้าย (ครั้งที่ ๕) ตอนสายวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ อันเป็นวันประชุมสภาฯ ในช่วงบ่าย และมีมติเป็นเอกฉันท์ เสนอ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร เป็นอธิการบดี ด้วยเหตุผลว่า มีความเป็นผู้นำสูง มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรดีเด่น ได้รับการยอมรับจากประชาคมกว้างขวาง มีวิสัยทัศน์ยาวไกลและลึก มีความมุ่งมั่นสูง มีแผนการบริหารมหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดศรัทธาและความบันดาลใจ รวมทั้งมีนวัตกรรมสูง

นำมาเล่าเพื่อเป็นตัวอย่างของวิธีการสรรหาอธิการบดี ที่น่าชื่นชมวิจารณ์ พานิช

๒๒ ธ.ค. ๕๗


หมายเลขบันทึก: 584643เขียนเมื่อ 27 มกราคม 2015 17:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 มกราคม 2015 17:38 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

ชื่นชม และ ยินดี กับ ชาว มหิดล ครับ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง