การฉีดสารเคมีเข้าลำต้นกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว โดยการเจาะที่โคนทางใบ

การฉีดสารเคมีเข้าลำต้นกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว จากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร แนะนำให้ดำเนินการในต้นที่สูงกว่า 12 เมตรเท่่านั้น เพื่อไม่ให้เสี่ยงกับการมีสารเคมีตกค้างในผลผลิตในสภาพพื้นที่ หนอนหัวดำได้ทำลายมะพร้าว ในทุกระยะการเจริญเติบโต ชุมชนชาวสวนมะพร้าวทับสะแก ได้ทำการทดสอบการฉีดสารเคมีเข้าลำต้น โดยการเจาะโคนทางใบในต้นมะพร้าวที่เริ่มตั้งสะโพกจนถึงความสูงของโคนทางใบในระดับสายตาที่ยังไม่ให้ผลผลิต ผลการทดสอบได้ผลดี สารเคมีสามารถไปถึงทุกทางใบ ผลสัมฤทธิ์หนอนตายร้อยละ 99 เมื่อทางใบที่ถูกเจาะแห้งและหลุดไป ซึ่งจะหลุดเร็วกว่าปกติ ลำต้นมะพร้าวก็เจริญเติบโตต่อไปโดยที่ไม่มีแผลที่ลำต้น โครงการวิจัยชุมชนนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับชาวสวนมะพร้าวได้ต่อไป


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฉีดสารเคมีเข้าลำต้นกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว โดยการเจาะที่โคนทางใบความเห็น (0)