23 / 01 / 58 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปติว

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะได้สอบ o-net และต้องทำการนำนักเรียนไปติวสอบที่ โรงเรียนสันป่าสัก ออกเดินทางไปตอนเช้า เวลา 7.30 ที่โรงเรียนสันป่าสักก็จะมีนักเรียนหลายๆโรงเรียนมารวมกัน การติวก็จะติว วิชาหลักๆ และวิชาที่นักเรียนส่วนใหญ่ทำได้คะแนนน้อย เวลาติวก็จะมีการพักเบรค พักรับประทานอาหาร จนถึงเวลา 16.00 ก็กลับโรงเรียน เท่าที่เห็นนักเรียนมีความตั้งใจในการเข้าติวครั้งนี้ แต่อาจจะมีบางคนที่ไม่ค่อยสนใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราภรณ์ สุจริต (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)