เตรียมตัวก่อนกู้เงิน

NICE DAY
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการจะไปกู้เงินกับธนาคาร เพื่อนำเงินมาเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจของตนเอง แต่ประสบปัญหาติดขัด อันเนื่องมาจากธนาคารไม่อนุมัติวงเงินให้ ทั้งๆที่ตัวเราเองก็มีความมั่นใจว่ายังไงก็มีความสามารถที่จะจ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้ได้ตามสัญญา ดังนั้นเรามีเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการเตรียมตัวก่อนที่จะไปขอสินเชื่อจากทางธนาคาร ดังนี้

  • 1.เป็นคนมีเครดิตดี ก็คือ ท่านจะต้องมีบัญชีเงินฝากกับทางธนาคารก่อนเป็นอันดับแรก แล้วธนาคารก็จะดูจากตรงนี้แหละค่ะ ว่าบัญชีของท่านมีเงินเข้า-ออกเท่าไร มีการบริหารเงินได้ดีมากน้อยแค่ไหน และที่สำคัญท่านจะต้อง รักษาเครดิตกับลูกค้าและSuppliers เพราะลูกค้าและSuppliersของท่านอาจเป็นลูกค้าของธนาคาร และทางธนาคารก็อาจจะโทรไปสอบถามเครดิตของท่านจากตรงนี้ได้
  • 2.แผนธุรกิจ ท่านจะต้องมีการวางแผนธุรกิจให้ชัดเจน มีทิศทางและเป้าหมายที่มั่นคง ว่าจะสามารถสร้างยอดขาย หรือทำกำไรได้มากพอที่จะชำระดอกเบี้ยให้กับธนาคารได้หรือไม่ โดยถ้าท่านกำหนดแผนธุรกิจของตัวเองให้เป็นไปในทิศทางที่ดีและมีความเป็นไปได้สูง ก็จะสร้างความมั่นใจให้กับทางธนาคารได้มากขึ้น
  • 3.ระบบบัญชีที่ดีและถูกต้องโดยระบบบัญชีจะเป็นตัวที่แสดงถึงงบการเงินที่แท้จริงของบริษัท ว่าฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของท่านเป็นอย่างไร ถ้าหากระบบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ ทางธนาคารก็จะพิจารณาได้ถึงสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของท่านว่าเป็นอย่างไรบ้าง
  • 4.หลักประกัน หลายๆคนอาจคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการได้รับอนุมัติจากธนาคาร แต่จริงๆแล้วหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นเพียงส่วนหนึ่งประกอบการพิจารณาเท่านั้น แต่หากท่านยังไม่เป็นที่รู้จักของธนาคาร หลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันก็ควรจะให้คุ้มกับวงเงินที่ขอกู้ เพื่อเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับทางธนาคารว่าเมื่อท่านกู้ไปแล้วจะสามารถชำระคืนได้

อย่างไรก็ตาม หากท่านมีความพร้อมจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ที่สำคัญก็คือ บุคลิกภาพของผู้ไปขอสินเชื่อ และความมั่นใจ ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ท่านบรรจุเป้าหมายในการขอสินเชื่อด้วยเช่นกัน

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) http://www.sme.go.th/th/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขอสินเชื่อความเห็น (0)