สืบเนื่องจากครั้งที่ 1 ครับ <Link>

         ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้รับทราบข่าวดีๆ ที่อยากนำมาเล่าต่อ ดังนี้

         1. ต้นสัปดาห์  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.เสมอ ถาน้อย) เล่าให้ผมฟังว่าไปงาน สกว. มา และทราบมาว่ามีอาจารย์ของเราที่ภาควิชาฟิสิกส์  ตีพิมพ์บทความวิจัยที่มี Impact  Factor สูงมาก

         2. ปลายสัปดาห์  กระทรวงวิทย์ฯ จัดประกวดผลงาน นวัตกรรม นิสิตระดับ ป.ตรี ระดับประเทศ  ประจำปี  ที่เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว  ปีนี้นิสิตม.นเรศวร ได้ที่ 2 มาหนึ่งรางวัล และรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล

         3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.สุพักตร์  พ่วงบางโพ)  เล่าว่านิสิตป.โท ของท่านได้รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยมา

         4. มีการตื่นตัวเรื่องการจัดเตรียมข้อเสนอการวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2550 กันมาก แม้แต่ในคณะที่มีอาจารย์น้อยและภาระด้านการเรียนการสอนมาก ก็มีการเคลื่อนไหวเพื่อขอทุนวิจัยกันมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา

         5. มีหลายคณะปรึกษาเรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. ที่กำหนดโดย สกอ. เพื่อจะนำไปเริ่มใช้อย่างจริงจัง

         6. …..(ช่วยกันเพิ่มประเด็น  หรือเพิ่มรายละเอียดด้วยครับ)……

         วิบูลย์  วัฒนาธร