ผมใช้Blogเป็นช่องทางลปรร.เครือข่ายจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน มีพื้นที่หลัก5พื้นที่โดยการประสานเชื่อมโยงของหน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน ม.วลัยลักษณ์ ขนาดมีกองกำลังมากเพียงนี้ เจอคนจริงอย่างคุณชายขอบเพียงคนเดียว ชุมชนลปรร.องค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชนก็เป๋ซะแล้ว

อยากให้คุณชายขอบช่วยถ่ายทอดประสบการณ์เรื่ององค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชนเพิ่มมากขึ้นครับ เพราะหากได้คุณชายขอบเป็นพันธมิตร ชุมชนลปรร.นี้คงไม่จืดแน่ ผมขอเริ่มปุจฉาก่อนนะครับ

ที่กะหรอมีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านระดับตำบลโดยการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในการป้องกันแทนการรักษา โดยได้เชื่อมโยงกับอนามัย ทำให้รู้ว่ามีเป้าหมายร่วมกัน แต่ยังคิดรายละเอียดไม่ออก  คุณชายขอบพอจะมีข้อเสนอแนะบ้างมั้ยครับทั้งยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการทำงาน
กะหรอวางแนวทางจัดวงเรียนรู้คุณกิจระดับสมาชิกไว้แล้ว
อยากให้ทีมกะหรอเข้ามาลป.ด้วยครับว่าหลังจากหารือกับหมอติ้ว(หมออนามัยที่ขยันขันแข็งและเก่งมากแล้ว) ได้ทำอะไรต่อบ้างครับ