เข้าไปชม ชุมชน ของนักพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP-Nuke กันเสียก่อน อาจมีอะไรเป็นข้อคิด สาระดีดี ให้พวกเราบ้างก็ได้ที่

http://www.thainuke.net

ปล.

ทางหน่วยงานผม ยินดีประสานท่าน อาจารย์เจ้าของ Website นี้ และสมาชิกชมรม PHP-Nuke แห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากร อบรม หลักสูตร Webmasterมืออาชีพด้วย PHP-Nuke ระดับขั้นต้น และขั้นสูง การสร้าง Block & Modules ตลอดจน Themes Graphic สวยๆ ให้กับพวกเราที่สนใจ ได้ครับ  ซึ่งขณะนี้กำลัง ร่างโครงการอบรมสำหรับปี 49 อยู่แล้วครับ