ดิฉันได้จัดทำแผ่นพับแนะนำ GotoKnow.org สำหรับผู้สนใจ โดยจะวางไว้ที่คลีนิค Blog ในงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 2

ท่านผู้สนใจสามารถ Download ไฟล์ไปลองดูกันเล่นๆ ก่อนได้คะ Gotoknow_Brochure (.pdf 0.5 MB) (.ps 1.3 MB) ไฟล์นี้เหมาะสำหรับการพรินต์แบบหน้าหลังนะคะจะได้พับได้

และภายในอาทิตย์นี้ ยังมีแผ่นพับอื่นๆ ตามมาอีกสองชิ้นคะ สำหรับแนะนำ ซอฟต์แวร์ FeedSpring และ ระบบ Feed Aggregator

โปรดติดตามคะ :)


GotoKnow.org

GotoKnow.org เป็นระบบ "บล็อก" (Blog) เพื่อการจัดการความรู้แบบฝังลึก โดยเน้นการบันทึกในรูปแบบไดอารี่ของแต่ละบุคคลเพื่อแสดงความคิด ความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคการทำงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

FREE! สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

· สมัครสมาชิก เนื้อที่ 30 MB
· สร้างบล็อกพร้อมชื่อลิงค์ส่วนตัว เช่น  http://YourBlog.GotoKnow.org
· อัพโหลดไฟล์ข้อมูล 1MB/ครั้ง

ความสามารถของระบบบล็อก

· สร้าง/ลบ/แก้ไข บล็อก
· สร้าง/ลบ/แก้ไข ชุมชนบล็อก
· สร้าง/ลบ/แก้ไข บันทึก
· สร้าง/ลบ/แก้ไข คำหลักของบันทึก
· ลบข้อคิดเห็นที่ไม่สุภาพ
· สร้าง/ลบ/แก้ไข ลิงค์ที่สะสม
· แก้ไขข้อมูลเจ้าของบล็อก
· อัพโหลดและจัดการไฟล์ข้อมูลต่างๆ 

ประโยชน์ของการบันทึกในบล็อก

· เป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้: การบันทึกความรู้ลงบล็อกเป็นประจำสามารถนำมาสู่การสร้างขุมความรู้ส่วนตัวอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

· เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้: บล็อกช่วยเผยแพร่ความรู้ของผู้เขียนออกสู่สาธารณชนผ่านทางอินเตอร์เน็ต

· เป็นเครื่องมือแลกเปลี่ยนความรู้: คนทั่วโลกสามารถเข้ามาอ่านและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อยอดความรู้ได้ตลอดเวลา

· เป็นเครื่องมือค้นหาผู้ชำนาญการ:  เจ้าของบล็อกสามารถสร้าง “ชุมชนบล็อก” เพื่อรวบรวมบันทึกความรู้ในด้านหนึ่งๆ จากผู้เขียนบล็อกหลากหลายคน
· เป็นเครื่องมือในการแยกแยะประเภทของความรู้และสร้างความสัมพันธ์ของความรู้: เจ้าของบล็อกสามารถจัดกลุ่มบันทึกแต่ละบันทึกด้วยคำหลักซึ่งแทนแก่นความรู้สำคัญของบันทึกนั้นๆ ฯลฯ

จุดเด่นของระบบ GotoKnow.org

· จัดการบล็อกได้ด้วยตนเองที่ “แผงควบคุม” เหมือนมีเว็บไซต์ส่วนตัว 
· เขียนบันทึกได้ง่ายเหมือนใช้ Microsoft Word
· ผู้ใช้สามารถสร้างบล็อกหรือชุมชนบล็อกได้มากกว่าหนึ่ง
· บล็อกแต่ละบล็อกสามารถเป็นสมาชิกชุมชนบล็อกได้มากกว่าหนึ่งแห่ง

· เผยแพร่ความรู้ฉับไวด้วยเทคโนโลยี RSS
· มีการปรับปรุงพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
· มีความปลอดภัยสูง ฯลฯ