จากที่มีโอกาสได้ทำงานวิจัย โครงการสร้างศูนย์สิ่งแวดล้อมที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว ทำให้ได้รู้เรื่องต้นไม้ นก สมุนไพร สัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้น

ต้นไม้บางต้นเป็นพิษสำหรับคนแต่เป็นยาสำหรับสัตว์ ต้นไม้เกือบทุกต้นในป่าเป็นสมุนไพร นกบางชนิดเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่า เช่นนกเงือก พืชชั้นตำบางชนิดสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพอากาศได้เช่นมอส

สิ่งสำคัญที่ได้จากการทำวิจัยคือทำให้รู้ว่าประเทศไทยมีความหลากหลายมากจริงๆทั้งแต่ก็ถูกทำลายไปมากพอสมควรแล้วจะทำอย่างไรดีที่จะทำให้คนมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม เห็น พืช สัตว์ทั้งหลายคือเพื่อนร่วมโลกกับเราอย่าไปทำลาย เพราะผลกระทบจากการทำลายก็จะตกสู่คน(มนุษย์)นั่นเอง

เคยสงสัยว่าทำไมพักนี้เกิดเหตุการณ์แปลกๆทั้ง TSUNAMI พายุแคทารีนา ฝนตกหนักน้ำท่วม   บางพื้นที่แห้งแล้ง แผ่นดินไหวมากขึ้น เหตุการณ์เหล่านี้เรียกว่าเป็น"ปรากฎการณ์ธรรมชาติ"     เราป้องกันได้แต่ทำให้ไม่เกิดขึ้นมิได้

แล้วจะมีวิธีการอย่างไรดีในการสร้างจิตสำนึกที่ดีรักธรรมชาติเหมือนรักตัวเอง