สมาชิกที่ติดตามอ่านบล็อก คงจะทราบแล้วว่า หลังกิจกรรม "เพื่อนช่วยเพื่อน" เรื่องการดูแลเท้าระหว่างทีม รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม และ ทีม รพ.เทพธารินทร์ ผ่านพ้นไปยังไม่ถึงหนึ่งเดือน ทีมธาตุพนมไฟแรงมาก ลงมือนำความรู้ไปประยุกต์หลายเรื่องแล้ว ลองคลิกอ่านได้ที่นี่

ขณะนี้ทีมงานกำลังเตรียมจัดกิจกรรม "เพื่อนช่วยเพื่อน" เรื่องการดูแลเท้า ครั้งที่ ๒ ระหว่างทีม รพ.พุทธชินราช ผู้ขอเรียนรู้ กับทีม รพ.เทพธารินทร์ ผู้แบ่งปัน ในวันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ที่ รพ.เทพธารินทร์

เราหวังว่าแต่ละฝ่าย ทั้งผู้ขอเรียนรู้และผู้แบ่งปัน จะได้เรียนรู้จากกันและกัน และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘