การบูรณาการหน่วยงานโดยใช้ชุมชนเป็นแกนกลางของการพัฒนา ที่นครศรีธรรมราชเราเริ่มจากการจัดการทุนเงินตราที่มีอยู่ ที่สำคัญคือกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์และกขคจ. ในการทำงานร่วมกับกลุ่มการเงินจะเกี่ยวข้องกับทุกเรื่อง เพราะที่จริงแล้วเป็นการทำงานกับคน โดยเฉพาะเรื่องอาชีพและสุขภาพ อยากขอคำแนะนำการเชื่อมงานกับสาธารณสุขจังหวัดจากคุณชายขอบว่า จะมีช่องทางทำงานร่วมกันอย่างไรได้บ้าง และจากประสบการณ์ควรเริ่มต้นด้วยเรื่องอะไร อย่างไรครับ