ลุงสุขนักจดบันทึก

          ลุงสุขเป็นนักเรียนโรงเรียนชาวนาของมูลนิธิข้าวขวัญ  สุพรรณบุรี   เป็นขี้อายพูดไม่เก่ง   แต่ชอบจดบันทึกเป็นชีวิตจิตใจ   ถือเป็น    "คุณลิขิต" ตัวจริง   ที่จริงลุงสุขเป็น "คุณกิจ" ที่มีจริตชอบการจดบันทึก   ชอบสังเกต   วาดรูปและจดบันทึก   และเห็นคุณค่าของการจดบันทึกว่าทำให้เกิดการเรียนรู้ยิ่งใหญ่

          ทีม "จับภาพ KM" จะไปจับภาพการจดบันทึกของลุงสุขมาลงจดหมายข่าว "ถักทอสายใยแห่งความรู้" ลงบล็อก   และลงหนังสือพิมพ์   หลังจากงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ  ครั้งที่ 2 จบ   ท่านจะได้เห็นความสามารถในการจดบันทึกของคนที่เรียนจบแค่ ป.4

          ตอนนี้เอารูปลุงสุข   รูปวาดและบันทึกของลุงสุขมาให้ดูไปพลาง ๆ ก่อน

                                      

                        รูปลุงสุข                                  ตัวอย่างภาพวาด  

                   

                                           ตัวอย่างการบันทึก

วิจารณ์  พานิช
 23 ต.ค.48