นิราศเมียนมาร์ (๓๘)

75) ธรรมเจดีย์ พลีทองไว้ ให้สี่เท่า

น้ำหนักเจ้า กษัตรา มาแข็งขัน

เป็นธรรมเนียม เตรียมมา อย่างรามัญ

ช่วยกันสรรค์ ปันสร้าง อย่างบรรจง

ทองคำแท้ ตีแผ่ แล่เป็นแผ่น

ฝังหมุดแน่น หุ้มวาง อย่างพิสวง

แปดพันหก ร้อยแปด ที่วางลง

ปิดหุ้มองค์ มหาธาตุ ราชเจดีย์

76) ทองทุกแผ่น แกนถอดได้ ให้ขัดล้าง

จึงสล้าง แจ่มกระจ่าง สว่างสี

เหลืองอร่าม ยามแข่ง แสงสุรีย์

ขัดทุกปี ดีใส ให้เรืองรอง

ยอดฉัตรเก้า เข้าชั้น นั้นประดับ

งามระยับ กับเพชรดี มณีสิน

ห้าพันสี่ เม็ดตาม งามระบิล

ทั้งไพลิน ทับทิมชุด บุษราคัม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศเมียนมาร์ความเห็น (0)