ทาริณีย์ บุญคล้อย


ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสองสะโกม
Username
tarineek
สมาชิกเลขที่
195723
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

๒๕๔๔ อาจารย์ ๑ ระดับ ๓  โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง  อ. บ้านแพง  จ. นครพนม

๒๕๔๕ อาจารย์ ๑ ระดับ ๓  โรงเรียนบ้านด่าน  อ.กาบเชิง  จ.สุรินทร์

๒๕๔๗ อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านหนองหรี่  อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์

๒๕๕๐ ครู คศ.๑ โรงเรียนสวายวิทยาคาร  อ.เมืองสุรินทร์

๒๕๕๒ ครู คศ.๒ โรงเรียนสวายวิทยาคาร  อ.เมืองสุรินทร์

๒๕๕๕ ครู คศ.๓ โรงเรียนสวายวิทยาคาร  อ.เมืองสุรินทร์

๒๕๕๘ ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ คศ.๓ โรงเรียนบ้านนา อ.บัวเชด  จ.สุรินทร์

๒๕๖๑ ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ คศ.๓ โรงเรียนบ้านสองสะโกม อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี